Kalender
18 Mars
11:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
25 Mars
11:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
29 Mars
11:00 Gudsteneste, Hestad kapell
20:00 Gudsteneste i Bygstad Kyrkje
30 Mars
20:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
31 Mars
23:30 Gudsteneste, Bygstad kyrkje
01 April
11:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
15:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
15 April
20:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
22 April
11:00 Gudsteneste, Sande kyrkje

 

250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Ledige stillingar

FERIEVIKAR PÅ KYRKJEGARDANE I GAULAR.
Det er ledig arbeid som ferievikar på kyrkjegardane i Gaular frå 18.06.2018. t.o.m. 22.07.2018.

KYRKJETENAR I SANDE KYRKJE. 
Det er ledig stilling som kyrkjetenar i Sande kyrkje. Stillinga utgjer 12,4 % av heil stilling.

FOR BEGGE STILLINGANE GJELD:
Tilsetjinga skjer på dei vilkår som går fram av gjeldande lover, regelverk og KA sin tariffavtale
Eventuelt meir informasjon om stillingane kan ein få ved å vende seg til Gaular kyrkjekontor tlf.: 57716333.

Søknadsfrist: 16.04.2018.

Les meir »
No kan du gi med Vipps

Det er fleire som har etterlyst betalingstenesta Vipps til offer, kyrkjeblad og kioskvarer.
No er det på plass med følgjande Vippsnummer:
 • Bygstad kyrkje i Gaular # 511609
 • Hestad kapell i Gaular DNK # 511611
 • Sande kyrkje i Gaular # 511605
 • Viksdalen kyrkje i Gaular # 511608
 • Kyrkjeblad i Gaular # 512812
 • Babysong i Gaular # 513486
 • Sande ungdomsklubb i Gaular # 511592
Dei som vil bruke kontantar kan sjølvsagt fortsette med det.
Ved betaling via Vipps blir det trekt gebyr på ca.1.75%.
Vipps_1200x630bb.jpg
fasteaksjon_2018.jpg
Fasteaksjonen

Tysdag 20 mars frå kl. 17.00 og framover kjem konfirmantane rundt med bøsser for å samle inn pengar til fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Du kan og vippse til Kirkens Nødhjelp på 2426 eller sende SMS til 2426 (200kr). Ta vel imot bøsseberarane og ha pengar klar. Ditt bidrag er viktig!

Rødekart:
Bygstad
Sande
Viksdalen

Årsmøte i kyrkjelyden

Velkomen til kyrkjelydens årsmøte for Gaular sokn
i Viksdalen kyrkje søndag 18. mars rett etter gudstenesta kl. 11.00.

250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Ungdomsklubben

Etter ein knallstart, held vi fram med ungdomsklubb på Sande kyrkjelydshus.
Dei neste datoane er: 18. februar, 4. mars og 18. mars frå 19.30-21.30.
Det vert sal av mat og kioskvarer, tid for spel som biljard, airhockey bordtennis, Playstation og Kahoot. 
Ungdomsklubben er open for alle frå 8.klasse og oppover. 
Vel møtt!
Babysang-symbol.png
Babysong på Sande kyrkjelydshus

Eit tilbod for born i alderen 0-1 år saman med foreldre.
Vi opnar dørene kl.10.30.
Program frå 11.00-11.30.
11.30 vert det servert lunsj for dei vaksne, så ordnar foreldra med lunsj for dei minste.
Lunsjen kostar 20 kr. Vi har ope fram til 12.30. 

Utover vinteren vert det babysong følgande datoar: 
 • torsdag 25. januar
 • torsdag 8. februar
 • torsdag 1. mars
 • torsdag 22. mars (ny dato]

Har du spørsmål kan det rettast til: 

Ragnhild mobilnr 90967627 eller e-post soknediakon@gaular.kyrkja.no
jul
Juleevangeliet

Høyr juleevangeliet enkelt gjenfortalt av Anne Kristin Aasmundtveit her: https://www.facebook.com/Bibelselskapet/videos/1905594209470482/

Heile juleevangeliet finner du i Lukas 2.
Bibel.no

Vi ønskjer alle ei velsigna julehøgtid.
graut.jpg
Ny i Gaular

Er du ny i Gaular?
Då er du invitert på grautfest!

Torsdag 7. desember inviterer vi alle som er nye i Gaular til grautfest i Sande kyrkjelydshus klokka 17.00.

Friluftsgruppa PRAKSIS! vil stille opp som servitørar denne kvelden!  Det blir servert risengrynsgraut og spekemat.  
  
Dette er ein raus invitasjon i samarbeid mellom kyrkja, Gaular kommune og Gaular frivillegsentral.  På samlinga vil det bli godt høve for god prat og litt informasjon om nokre av dei mange gode tilboda ein kan bli med på i Gaular.

Alle som kjenner seg nye i Gaular kan ta med seg familie eller ein ven på denne festen, anten ein har kome hit åleine, ein har etablert seg med ein ”gaulværing” eller heile husstanden er nye i Gaular og har flytta hit i løpet av dei siste par åra eller så…

Av praktiske omsyn vil vi gjerne ha påmelding til kyrkjekontoret på tlf. 57716333 eller soknediakon@gaular.kyrkja.no innan 1. desember.
 
Foremiddagstreffet.jpg
Viksdalen føremiddagstreff

• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år

PÅ VIKSDALEN BYGDETUN  TORSDAGAR KL 11.30 – 13.00

• 22. Mars  (Påskeverkstad)
• 19. April  
• 3. mai

Hjarteleg velkomen!

Arr: DNK/Søndagsskulen ved Ragnhild, Eva og Ragnhild
julekort_2017_Sande_kyrkje.jpg
Jul + gudsteneste = sant!

På julaftan i Gaular kan du vere med på gudsteneste følgjande stader:
Gaular bygdeheim kl.11.00
Sande kyrkje kl.13.00
Viksdalen kyrkje kl.13.00
Bygstad kyrkje kl.15.00
1. juledag er det gudsteneste i Bygstad kyrkje kl.13.00.
Vi ønskjer alle ei velsigna julehøgtid.
4-aarsbok.jpg
Juleverkstad for 4- og 6-åringar

Det vert juleverkstad på kyrkjelydshuset på Sande onsdag 15. november. Vi lagar litt julepynt og barna får utdelt aktivitetsheftet Mi kyrkjebok gjere saman.
4-åringane kl.17.00 - 18.00
6-åringane kl.18.15 - 19.15
Vi sjåast!
Helsing, Britt Siri
 
Kontaktinfo

Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord
tlf: 57 71 63 33

Vanleg kontortid:
mandag-fredag
kl.08.00 - kl.15.30

Betaling kyrkjeblad:
i Gaular kr 225,-
utanbygds kr 250,-
bankkonto: 3760.09.08376

Vippsnummer:
Bygstad kyrkje i Gaular #511609
Hestad kapell i Gaular DNK #511611
Sande kyrkje i Gaular #511605
Viksdalen kyrkje i Gaular #511608
Kyrkjeblad i Gaular #512812
Babysong i Gaular #513486
Sande ungdomsklubb i Gaular #511592

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no