Kalender
30 September
11:00 Gudsteneste i Bygstad Kyrkje
07 Oktober
11:00 Gudsteneste i Viksdalen Kyrkje
14 Oktober
11:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
28 Oktober
11:00 Gudsteneste i Bygstad Kyrkje
15:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
04 November
11:00 Gudsteneste i Viksdalen Kyrkje
18 November
11:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
25 November
11:00 Gudsteneste, Bygstad kyrkje
02 Desember
20:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
09 Desember
20:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje

 

Barn_ved_kirken_gronn_ElisabethMoseng.jpg
Trusopplæringskalendar

Set av datoane allereie no!

Utdeling av bøker til 4- og 6- åringane: 
Viksdalen søndag 7. oktober kl.11.00
Bygstad søndag 28. oktober kl.11.00
Sande søndag 28. oktober kl.15.00 med basar på kyrkjelydshuset etterpå.

Tårnagentar (3. klasse)
Laurdag 26. januar (heile dagen) og tårnagentgudsteneste 27. januar kl. 11.00

Bibelutdelingane 2019 kjem me tilbake til seinare.

 

Viksdalen føremiddagstreff

Velkommen til Føremiddagstreff
Torsdag 27. september startar vi igjen 
med treff i bygdetunet 11.30-13.00

• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år (Vipps   #514877)

Vi satsar på ein eller to samlingar til før jul, men kjem tilbake med dato etter haustferien.

Velkomen helsing Ragnhild, Margit og Eva
Foremiddagstreffet.jpg
Bratland_Lien.jpg
GJE MEG HANDA DI

Konserten –GJE MEG HANDA DI- er ein konsert som gjenom solonummer og samspel er basert på songar og slåttemusikk frå vår norske musikktradisjon, og nyskapt musikk til tekster av bl.a. Olav H.Hauge.

No kjem konserten til Villa Åmot.
For dei som har lyst å kjøpe middag før konserten har kokk Thomas Holme Smådal frå Ferske Smakar satt sammen ein to retters meny: 
 • Brød på bordet med ramslauksmør
 • Confitert lår av Sunnfjordlam
 • Karamellisert sjokolademousse og rips frå Eimhjella
Middag vert servert kl.18.00 og konserten begynner kl.20.00.

Kjøp billettar og bestill middag her:
torsdag 18. oktober 
fredag 19. oktober 
Les meir »
Ungdomsklubben

Ungdomsklubben i kyrkjelydshuset startar opp søndag kveld 23. september klokka 19.00-21.30.
Ungdomsklubb annankvar søndag - lett å hugse.

Dei andre datoane denne hausten er:
 • 7. oktober
 • 21.oktober
 • 4. november
 • 18. november
 • 2. desember

Ungdomsklubben er open for alle på ungdomsskulen til og meg vidaregåande.
Twister_Ungdomsklubb.jpg
Bruk av senkeapparat på Viksdalen gravplass

På gravplassen i Viksdalen har ein tradisjon for bruk av senkeapparat ved gravferder når kista skal senkast i jorda. Ved gravferder på gravplassane i Bygstad, Sande og Hestad er det i dag nytta tau når kista skal senkast. Tidlegare vart det også nytta senkeapparat på desse tre gravplassane men vi må då tilbake meir enn 20 år i tid. Tanken med at pårørande sjølve senkar kista er at det er ein del av sorgprosessen for familien.
Kvifor senkeapparata i Bygstad, Sande og Hestad vart tekne ut av bruk veit ein ikkje, men truleg var årsaka at dei ikkje fungerte slik dei skulle.
Problemstillinga med å vurdere å gå over til å bruke tau har sin bakgrunn i at vi er usikre på kor lenge banda på eksisterande senkeapparat kan vare. Dette inneber ein risiko for at det ved senking av ei kiste så kan banda ryke og i verste fall medføre at kista vert knust.
Ovannemnde er bakgrunnen for at Gaular sokn i møte 17.04.2018 handsama sak GSR 11/18 F Bruk av senkeapparat på Viksdalen gravplass der soknerådet samrøystes fatta følgjande vedtak:
Det vert nytta senkeapparat ved gravferder i Viksdalen t.o.m. 31.07.2018. Deretter vil det verte nytta tau ved gravferdene i Viksdalen når kistene skal senkast i jorda. 
Les meir »
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Påmelding til konfirmasjon

Her kan du melde deg på til konfirmasjon i Gaular i 2019.
Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Du kan gå inn igjen etterpå for å endre det viss det er nødvendig.
Velkomen som konfirmant!

https://minkirkeside.no/gaular/
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Konfirmasjonsdatoar i Gaular 2019

Konfirmasjon våren 2019: 

På grunn av sein påske og difor sein Kristi himmelfartsdag/Helgetorsdag blir konfirmasjonsdagane i Gaular slik:

Bygstad søndag 19. mai

Sande søndag 26. mai

Viksdalen torsdag 30. mai (Helgetorsdag)

Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Ungdomsklubben

Etter ein knallstart, held vi fram med ungdomsklubb på Sande kyrkjelydshus.
Dei neste datoane er: 18. februar, 4. mars og 18. mars frå 19.30-21.30.
Det vert sal av mat og kioskvarer, tid for spel som biljard, airhockey bordtennis, Playstation og Kahoot. 
Ungdomsklubben er open for alle frå 8.klasse og oppover. 
Vel møtt!
 
Ungdom_ved_kirken_blaa_LineJerner.jpg
Konfirmantar i Gaular 2018

Viksdalen kyrkje
6. mai kl.11.00
Frode Flaten Espeseth
Chris-André Hestetun Havnen
Hans Martin Eldal Skilbrei
Mariell Kvellestad Skudalsnes
Aurora Vallestad

Bygstad kyrkje
10. mai kl.10.30

Therese Berge
Nikolai Andre Bjørvik
Caroline Grepstad
Rakel Landro Kårstad
Trygve Moen
Karoline Kårstad Pedersen
Rebekka Bjotveit Øvrebø

Bygstad kyrkje
10. mai kl.13.00

Elias Barthel
Aurora Standnes Frøyen
Anne Marie Hjelmeland
David Torsvik Jordåen
Sander Kapstad
Kristian Henrik Lilleaasen
Vilde Marie Søgnen
Eirik Johan Søgnen

Sande kyrkje
20. mai kl.10.30
Elise Birkeland
Frøya Einen Espedal
Simon Kleppe
Eirik Lundekvam
Vilde Ness
Kristian Elveseter Sande
Benjamin Solibakke
Martin Behdin Vågen Ali
Iren Øvrestrand

Sande kyrkje
20. mai kl.13.00

Sebastian Bjerknes
Vera Hansen Folkestad
Emilie Lee Haukeland
Thea Kirketeig
Amanda Oksnes Langeland
Per Arne Skaar Liljedahl
Matias Nyland Orrestad
Ariana Brendehaug Stølen

paaske tomgrav
”Dette er dagen som Herren har gjort!”

Det finst mengder av graver i verda.  Nokre er meir kjende enn andre, anten på grunn av personen som ligg der, eller på grunn av utforminga av grava.  Pyramidane i Egypt er kanskje dei mest kjende.  Den røde plass og Lenin- mausoleet eit anna døme.  Anten det er frå pyramidane eller frå Leninmausoleet, - i den grad forholda har lege til rette for det, så finn ein ein mumie og restane etter den døde der. Dei ligg der framleis.  Mumiane i Egypt er fleire tusen år gamle.  Lenin ligg der enno.  Men Jesu grav var altså tom!

Les meir »
Vipps_1200x630bb.jpg
No kan du gi med Vipps

Det er fleire som har etterlyst betalingstenesta Vipps til offer, kyrkjeblad og kioskvarer.
No er det på plass med følgjande Vippsnummer:
 • Bygstad kyrkje i Gaular # 511609
 • Hestad kapell i Gaular DNK # 511611
 • Sande kyrkje i Gaular # 511605
 • Viksdalen kyrkje i Gaular # 511608
 • Kyrkjeblad i Gaular # 512812
 • Babysong i Gaular # 513486
 • Sande ungdomsklubb i Gaular # 511592
 • Viksdalen føremiddagstreff  # 514877
Dei som vil bruke kontantar kan sjølvsagt fortsette med det.
Ved betaling via Vipps blir det trekt gebyr på ca.1.75%.
 
Kontaktinfo

Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord
tlf: 57 71 63 33

Vanleg kontortid:
mandag-fredag
kl.10.00 - kl.14.00

Betaling kyrkjeblad:
i Gaular kr 225,-
utanbygds kr 250,-
bankkonto: 3760.09.08376

Vippsnummer:
Bygstad kyrkje i Gaular #511609
Hestad kapell i Gaular DNK #511611
Sande kyrkje i Gaular #511605
Viksdalen kyrkje i Gaular #511608
Kyrkjeblad i Gaular #512812
Babysong i Gaular #513486
Sande ungdomsklubb i Gaular #511592
Viksdalen føremiddagstreff #514877

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no