Kalender
26 November
20:00 Gudsteneste, Viksdalen Kyrkje
02 Desember
18:00 Andre kulturarr. ekstern i Viksdalen Kyrkje
03 Desember
18:00 Gudsteneste, Bygstad Kyrkje
10 Desember
20:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
14 Desember
19:00 Konsert i Sande Kyrkje
15 Desember
20:00 Konsert i Viksdalen Kyrkje
18 Desember
19:00 Konsert i Bygstad Kyrkje
24 Desember
11:00 Gudsteneste, Gaular Bygdeheim
13:00 Gudsteneste, Sande Kyrkje
13:00 Gudsteneste, Viksdalen Kyrkje

 

graut.jpg
Ny i Gaular

Er du ny i Gaular?
Då er du invitert på grautfest!

Torsdag 7. desember inviterer vi alle som er nye i Gaular til grautfest i Sande kyrkjelydshus klokka 17.00.

Friluftsgruppa PRAKSIS! vil stille opp som servitørar denne kvelden!  Det blir servert risengrynsgraut og spekemat.  
  
Dette er ein raus invitasjon i samarbeid mellom kyrkja, Gaular kommune og Gaular frivillegsentral.  På samlinga vil det bli godt høve for god prat og litt informasjon om nokre av dei mange gode tilboda ein kan bli med på i Gaular.

Alle som kjenner seg nye i Gaular kan ta med seg familie eller ein ven på denne festen, anten ein har kome hit åleine, ein har etablert seg med ein ”gaulværing” eller heile husstanden er nye i Gaular og har flytta hit i løpet av dei siste par åra eller så…

Av praktiske omsyn vil vi gjerne ha påmelding til kyrkjekontoret på tlf. 57716333 eller soknediakon@gaular.kyrkja.no innan 1. desember.
Stilling ledig

Kyrkjeverje/Dagleg leiar

Førde kyrkjelege fellesråd har ledig stilling som kyrkjeverje/dagleg leiar  i 100% fast stilling. I Førde kommune er det 13.000 innbyggarar, 2 sokn, 3 kyrkjer og 4 gravplassar. Førde kyrkjelege fellesråd har 11 årsverk fordelt på 22 tilsette. Årsbudsjett i overkant av 10 mill. kroner. Kyrkjeverja er lokalisert på Førde kyrkjekontor i gode lokalitetar på Førde kyrkjetun, som var nytt i 2001. 


Les meir »
vaapen_midtstilt_nn.jpg
4-aarsbok.jpg
Juleverkstad for 4- og 6-åringar

Det vert juleverkstad på kyrkjelydshuset på Sande onsdag 15. november. Vi lagar litt julepynt og barna får utdelt aktivitetsheftet Mi kyrkjebok gjere saman.
4-åringane kl.17.00 - 18.00
6-åringane kl.18.15 - 19.15
Vi sjåast!
Helsing, Britt Siri
Møt vår nye trusopplærar

Britt Siri Leversund Hauken er tilsett som trusopplærar i kyrkjelyden vår.  Britt Siri har brei erfaring i arbeidet med born.  Vi på kyrkjekontoret ser fram til eit godt samarbeid om trusopplæring for borna i Gaular.  Ta godt imot Britt Siri og hugs på henne både i bøn og med oppmuntring og praktisk hjelp.  Vi ønskjer henne velkomen som medarbeidar i kyrkjelyden.
Britt_Siri.JPG
konfirmantar_ved_kyrkje.jpg
Ungdomsklubb på Sande

Søndagane 5. november, 19. november og 3. desember frå 19.30-21.30 er det ungdomsklubb på Sande kyrkjelydshus.
Det vert sal av mat og kioskvarer, tid for spel som biljard, airhockey bordtennis, Playstation og Kahoot. På første ungdomsklubb vert det loddktrekning av tre premiar. Alle som deltek får utdelt eit lodd kvar. Ungdomsklubben er open for alle frå 8.klasse og oppover. 
Vel møtt!
Takk til Magnvard!

I gudstenesta 22. oktober i Viksdalen vil vi takka av klokkaren i Viksdalen, Magnvard Råheim, for lang og tru teneste i kyrkjelyden.  Kyrkjekaffi på bedehuset.
Gaular minikor
Minikor

No som skuleåret er i gong startar vi opp igjen med Gaular minikor.                                         
Alle som har lyst til å starte i koret, eller vil teste det ut først, er velkomne til kyrkjelydshuset på første øving. 
Vi startar opp måndag 25. september kl.17.30-18.30 med minikor for 1.-5. klasse. 
Velkommen!

Spørsmål kan rettast til kyrkjekontoret 57716333 eller korleiar Ragnhild Stav 90967627.
alpha
Nytt ALPHA-kurs vinteren 2017-2018

http://www.gaular.kyrkja.no/img/13_06_10_illustrasjonar/Nytt_ALPHA-1.jpg

Livet vårt reiser mange store spørsmål.  Kva om vi ikkje viftar dei vekk, men prøver å gå inn i dei i staden?  Det er ikkje sikkert du finn alle svara ved å gå på ALPHA –kurs.  Men det er utruleg interessant og kjekt å kunne tenkje saman med andre om dette på ein uformell måte utan at ein heilt har fasiten!Les meir »
 
Kyrkjelydsbasaren

Kyrkjelydsbasaren er sundag 29. oktober etter gudstenesta kl 15.00 i kyrkjelydshuset på Sande.
Der blir det mat og drikke, åresal mm. Tek med takk imot gevinstar.

Soknerådet
4-aarsbok.jpg
4- og 6-åringane

Vi inviterer 4- og 6-åringane til ei samling i Sande kyrkjelydshus og til ei gudsteneste. 

Samlinga er på kyrkjelydshuset på Sande laurdag 28. oktober:
4-åringane: kl 11.00-12.30
6-åringane: kl.13.00-15.00

På samlinga vil vi bli litt kjende, synge, ha ei bibelforteljing og øve til gudstenesta der kyrkjeboka vert utdelt. 
Det vert også frukt, kjeks og saft.
 
Så blir det familiegudsteneste med utdeling av kyrkjebok:
Bygstad kyrkje søndag 29. oktober kl 11.00
Sande kyrkje søndag 29.oktober kl 15.00
Viksdalen kyrkje søndag 5. november kl 11.00

Velkommen på samling og i kyrkja! Du får brev i posten snart. 

Foremiddagstreffet.jpg
Føremiddagstreff i Viksdalen

• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år

PÅ VIKSDALEN BYGDETUN  TORSDAGAR KL 11.30 – 13.00

• 28. September
• 09. November
• 07. Desember (Juleverkstad)

Hjarteleg velkomen!

Arr: DNK/Søndagsskulen ved Ragnhild, Eva og Ragnhild
 
Kontaktinfo

Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord

tlf: 57 71 63 33

Vanleg kontortid:
mandag-fredag
kl.08.00 - kl.15.30

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no