Du ser no på den gamle nettsida til Gaular sokn.
Hjerteleg velkomen til dei nye nettsidene: kyrkja.no/gaular!
Følg oss gjerne på Facebook!
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Coronatiltak

I desse dagar då det aller meste av gudstenester er avlyst - også i påskahøgtida som kjem, vil vi oppmode alle om å følgje gudsteneste på fjernsyn eller på nett. Sjekk http://kirken.no/bjorgvin/

Alle som har spørsmål om dåp kan ta kontakt. Dåp kan gjennomførast i kyrkja med næraste til stades, eller soknepresten kan komme heim og utføre heimedåp. Eventuell dåpsfest kan ein i så fall ha seinare. Alternativet er å utsette dåp til situasjonen normaliserer seg.

Kyrkjekontoret er stengt for publikum, men sokneprest Frode er tilgjengeleg på telefon, sms, face eller på e-post som vanleg. Ved behov eller spørsmål, ta gjerne kontakt.

Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell med næraste pårørande til stades (maks 25 personer), unnatak må godkjennast i samråd med kommunelegen.

Dåp kan gjennomførast dersom det særleg grunn til det, i samråd med kommunelegen. Heimedåp kan vere eit alternativ.

Bjørgvin bispedøme: om tiltak mot coronaviruset.

Føremiddagstreff i Viksdalen

• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år

PÅ VIKSDALEN BYGDETUN  
KLOKKA 11.30 – 13.00

• 16. januar 
•  5. mars  
•  2. april går ut
•  7. mai

Hjarteleg velkomen!

Arr: DNK/Søndagsskuleforbundet ved Ragnhild, Eva og Oddny
Livets_tre_ElisabethMoseng.jpg
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Nytt år, nytt fellesråd!

Sentralbord for Sunnfjord kyrkjelege fellesråd: 57828180
Sokneprest i Gaular: 95100916

SJÅ DEI NYE NETTSIDENE VÅRE FOR GAULAR OG FOR SUNNFJORD!

Vi har nye epostadresser:

post.gaular@sunnfjordkyrkja.no
frode.skeide@sunnfjordkyrkja.no
joy.taylor@sunnfjordkyrkja.no
ragnhild.stav@sunnfjordkyrkja.no
magna.lunde@sunnfjordkyrkja.no
kjell.ivar.aase@sunnfjordkyrkja.no

Påmelding til dåp og vigsel finn du her: minkirkeside.no/Sunnfjord

Gaular sokn vil framleis vere Gaular sokn, men det kyrkjelege fellesrådet er no for heile Sunnfjord kommune og kyrkjeverje Inger Hageberg Øvrebø har kontorplass i Førde.
Det vil framleis vere kyrkjekontor på Sandevegen 129, og Frode, Magna, Ragnhild, Kjell Ivar og Joy vil vere å treffe her.
Du kan framleis følgje oss på www.facebook.com/Gaular.kyrkja.no/

Godt nytt år frå oss på Gaular kyrkjekontor!
VELKOMMEN til babysong!

Babysong er eit tilbod for dei minste borna saman med foreldre der vi legg vekt på song og sosialt samvær. Vi samlast annakvar tysdag i skuleåret, og opningstida er kl. 10.30 -13.30 med program frå kl. 11.00.
Vi stiller med lunsj, og ein betalar 20kr kontant eller med Vipps.

Datoar våren 2020
06. januar
13. januar
03. februar
10. februar (endra)
02. mars
16. mars AVLYST GRUNNA CORONAVIRUS
30. mars AVLYST GRUNNA CORONAVIRUS
06. april AVLYST GRUNNA CORONAVIRUS
20. april 
11. mai 
Babysang-symbol.png
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Nye gravplassvedtekter

Når fire fellesråd blir slått saman til eit, er det mykje som må på plass. Her kan du lese gravplassvedtektene for Sunnfjord kyrkjeleg fellesråd.

Gravplassvedtekene.

Bygstad kyrkje
Velkomen til julekonsert!

Årets julekonsertar vert:

Bygstad kyrkje måndag 16. desember kl.19.00. 
Medverkande: Bygstad brass, Bygstad barnerøyster, Elias Bartel, Marie Skadal m.fl.

Sande kyrkje tysdag 17. desember kl.19.00. 
Medverkande: Sande blandakor, Sande skulemusikk, Maja Aarberg, Hilde Tolo, Beate Kjølstad og Bygstad brass.

Viksdalen kyrkje søndag 22. desember kl.20.00. 
Medverkande: Viksdalskoret m/solistar, Maja Aarberg og Viksdalen barnekor.

Hjerteleg velkomen til ein fin musikalsk førjulsstund i kyrkja!
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Velkomen til føremiddagstreffi Viksdalen!

Torsdag 7. november i Viksdalen bygdetun
Kl.11.30-13.00


• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år (Vipps #514877)

Velkomen!
Ragnhild, Margit og Eva
Babysang-symbol.png
Babysong

Babysong er eit tilbod for dei minste borna saman med foreldre der vi legg vekt på song og sosialt samvær. Vi samlast annakvar tysdag i skuleåret, og opningstida er kl. 10.30 -13.30 med program frå kl. 11.00.
Vi stiller med lunsj, og ein betalar 20kr kontant eller med Vipps.

VELKOMMEN til babysong!

Datoar hausten 2019
17. september
1. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november 
10. desember
 
Sande kyrkje
Jul + gudsteneste = sant!

På julaftan i Gaular kan du vere med på gudsteneste følgjande stader:

Gaular bygdeheim kl.11.00
Sande kyrkje kl.13.00
Viksdalen kyrkje kl.13.00
Bygstad kyrkje kl.15.00

1. juledag er det gudsteneste i Viksdalen kyrkje kl.13.00.

Høyr juleevangeliet enkelt gjenfortalt av Anne Kristin Aasmundtveit her: https://www.facebook.com/Bibelselskapet/videos/1905594209470482/

Heile juleevangeliet finner du i Lukas 2.
Bibel.no

Vi ønskjer alle ei velsigna julehøgtid.
Babettes_Facebook_topp_3.jpg
Babettes gjestebod til Sande kyrkje

Denne vakre monologen med Ragnhild Gudbrandsen kjem til Sande kyrkje 8. november!
Framsyninga gjorde stor suksess i fjor haust på kyrkjeturné i Hordaland. I november vert dei ein ny runde, denne gongen med turné i Sogn og Fjordane.

Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys. Stoffet har ein opnande kvalitet som stimulerer til refleksjon og glede. 

Vi trur at mange vil oppleve denne framsyninga i dei vakre kyrkjeromma igjen, 
I sommar vart framsyninga spelt  under Olavfest i Trondheim med fullsett kyrkje og mange rørande og inderlege tilbakemeldingar. 

Det har også komme flotte teatermeldingar i pressen!
Dag og Tid: «Vakker teatermonolog. Stemningsfull framsyning av evig aktuell klassikar».

Norsk Shakespearetidskrift: «Babettes gjestebud klang som er vakker salme» .. «Gudbrandsen spiller med behersket mimikk, kroppspråk, sang og stemme, og skiller de ulike karakterene godt fra hverandre med sin skuespillerkunst. Noen ganger var det som om karakterene stod på kirkegulvet samtidig, som kommer av Gudbrandsens gode skuespillerferdigheter».

Vi har ønska oss å spele denne framsyninga i kyrkjene. Frå vår ståstad utgjer desse romma ei særleg eigna ramme for å samlast om beretninga om Babette, som etter å ha vore prisgjeve andre si barmhjertigheit etter eit langt liv på flukt, får høve til å gje tilbake. Ho vinn i det store lotteriet og i staden for å gripe sjansen til å få eit liv i fridom og komfort, legg ho alle sine ressursar i å gje. Gjennom sin matkunst, sin dedikasjon og dei midlane som uventa tilkjem henne, steller ho i stand eit gjestebod som overgår all fantasi. Hennar løn er gjestane si nyting og forløysing. Det å gjere det gode for kvarandre og gje av dei gåvene ein har oppsummerar hennar oppleving av meining i livet.
Stig Amdam har regi på denne inderlege monologframsyninga.

Bill.pris kr 250.
Kjøp billett på førehand på nett og du er sikra plass!
https://www.detvestnorsketeateret.no/pa-scenen/babettes-gjestebod/


Varigheit: 1 time og 10 min.
SKLH_basar_mini.jpg
Kyrkjelydshusbasaren

Den årlege kyrkjelydshusbasaren er sundag 27. oktober etter gudstenesta som er kl.15.00.
Der blir det mat og drikke, åresal mm.
Vi tek med takk imot gevinstar, som du kan levere på kyrkjekontoret alle vekedagar.
Alle er velkomne!
 
Kontaktinfo
Gaular kyrkjekontor
Sandevegen 129
6973 Sande i Sunnfjord

Sentralbord: 57828180
Sokneprest i Gaular: 95100916
Kyrkjesekreter i Gaular: 48995814
Diakonimedarbeidar: 90967627
Organist: 91664232

www.facebook.com/Gaular.kyrkja.no 

Fast kontortid:
torsdag kl.09.00 - kl.15.00
men det er vanlegvis folk på kontoret dei andre dagane.

Betaling kyrkjeblad:
i Gaular kr 225,-
utanbygds kr 250,-
bankkonto: 3760.09.08376 

Vippsnummer:
Bygstad kyrkje i Gaular #511609 
Hestad kapell i Gaular DNK #511611 
Sande kyrkje i Gaular #511605 
Viksdalen kyrkje i Gaular #511608 
Sande kyrkjelydshus i Gaular #541748 
Kyrkjeblad i Gaular #512812 
Babysong i Gaular #513486 
Sande ungdomsklubb i Gaular #511592
Viksdalen føremiddagstreff #514877

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no