Kalender
28 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Bygstad Kyrkje
04 Juni
11:00 Gudsteneste, Sande Kyrkje
13 Juni
09:30 Skulegudsteneste i Sande Kyrkje
18 Juni
11:00 Gudsteneste, Bygstad Kyrkje
15:00 Gudsteneste, Viksdalen Kyrkje
25 Juni
11:00 Gudsteneste i Stordalen
02 Juli
11:00 Gudsteneste, Torsnesstølen
09 Juli
11:00 Gudsteneste, Bygstad Kyrkje
23 Juli
11:00 Gudsteneste, Sande Kyrkje
29 Juli
20:00 Gudsteneste, Hestad Kapell

 

konfirmant2017.jpg
Årets konfirmantar

Sande kyrkje søndag 21.mai kl.11:00
Torjus Løkeland Alværen
Nora Birkeland
Rakel Kristine Eide
Synne Bell Folland
Malene Hauken
Mathilde Berg Johnsen
Ingrid Kårstad
Joakim Grøvlebakke Kårstad Lunde
Espen Bruland Nydal
Ingrid Sande Søgnen
Even Viken
Sivert Kvåle Øvrebø
Anders Adler Øvrebø

Viksdalen kyrkje torsdag 25.mai kl.11:00
Eline Hellebust
Emmerense Sørine Christensen Karlsen
Sigurd Ness
Dina Kristin Tjønneland
Line Marie Gravdal Vallestad
Ronja Årskaug Vallestad

Bygstad kyrkje søndag 28.mai kl.11:00
Mona Lene Bjørvik
Astrid Bolstad Blikra
Eline Botnen
Kristine Solheim Brekke
Ole Gåsvær
Andrine Haugsbø
Synnøve Hillersøy Hestad
Tom-André Midtbø Karlsen
Joakim Grimestad Krone
Casper Osen Ovesen
Jenny Elisabeth Hokstad Valvik
Barneleirane på Nesholmen

GI BORNA EIN SUPER START PÅ SOMMAREN - KOM og BLI MED på sommarleir!!
KFUK KFUM Sogn og Fjordane held fram med tradisjonen og inntar nok ein gång vakre Nesholmen med alt den kan by på.
Alle leirane er fulle av program og det blir eit variert tilbud med aktivitetar som innebærer både fysisk aktivitet, nye erfaringar, naturopplevelsar, sosialt samvær, MYKJE MORO - ute og inne.  Kvar kveld roar vi tankane med ei stemningsfull kveldsavslutning.


Les meir »
KFUK-M.jpg
Viksdalen kyrkje
Anbud: Påbygg til Viksdalen kyrkje

Viksdalen kyrkje - tilbygg – og ny utvendig universelt utforma tilkomst
Anbodsdokument for open priskonkurranse er annonsert på DOFFIN
under referansenr/ID 154333

Klikk på "Les meir" for å laste ned dokumentane.


Les meir »
Treng du stolar?

Kyrkjelydshuset på Sande har kjøpt nye stolar. Vi har ein del av dei gamle stolane som vi tenkjer å selje. Nokre av stolane har raude puter i rygg og sete, og nokre er berre plaststolar. Treng du reservestolar, sel vi dei ut for 35 kr. per stk. Ta kontakt med kyrkjekontoret på tlf. 57716333.Les meir »
stol_klh.jpg
vaapen_midtstilt_nn.jpg
LEDIGE STILLINGAR

FERIEVIKAR PÅ KYRKJEGARDANE I GAULAR
100% stilling
Det er ledig arbeid som ferievikar på kyrkjegardane i Gaular frå 26.06.2017. t.o.m. 21.07.2017.
Arbeidsoppgåver: Klypping av plenar, måling og vedlikehald m.m.
Årslønn: kr 282.000 – 384.700 etter lønnsansiennitet. (lønn pr. time kr. 144,62 - 197,44)
For ytterlegare informasjon kontakt kyrkjeverja på telefon 57716333.

TRUSOPPLÆRAR I GAULAR
25% stilling
Vi søkjer etter ein person med følgjande kvalifikasjonar og/eller erfaring innan undervisning og pedagogikk, som er motivert for ei kyrkjeleg teneste - og med evner til å kunne:
• Ta initiativ og skape kontakt
• Arbeide sjølvstendig og i team
• Arbeide målretta og systematisk
• Samhandle og motivere til aktivitet
• Like å undervise og forkynne for born og ungdom


Les meir »
Hestad kapell
Pilegrim i Gaular 29. juli

Å gå pilegrim er ei vandring med innhald og meining på veg mot eit heilagt mål ... 

Vi har dessverre ikkje noko kjent pilegrimsrute her i Gaular.  Men vi har ei gamal historisk rute mot ein av dei eldste kyrkjestadane vi kjenner i Gaular, på Hestad der kapellet no står.  Denne historiske ruta vil vi no ta i bruk att.Les meir »
dnk medlemsportal
Ny medlemsportal for Den norske kyrkja

No kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kyrkja.
- Med 3,8 millionar medlemer treng kyrkja enkle og gode ordningar for å halda medlemsregisteret ajour. Derfor har Kyrkjerådet no lagt til rette for at den einskilde sjølv kan nytte bank-id eller annan elektronisk identifikasjon og rette feil direkte i databasen til medlemsregisteret. Gjennom id-porten er det opna både for innmelding i og utmelding av kyrkja, seier direktøren i Kyrkjerådet, Jens-Petter Johnsen.
 
For å bli registrert som medlem av Den norske kyrkja må ein vere døypt. Viss du ynskjer å bli medlem av Den norske kyrkja, men ikkje er døypt, bør du ta kontakt med presten i kyrkjelyden der du bur.
 
I fleire år har kyrkja møtt kritikk for feil og manglar i medlemsregisteret og det er framleis nokre feil i medlemsregisteret. Nylege endringar i kyrkjelov og forskrift om innmelding i og utmelding av Den norske kyrkja er i hovudsak gjort med tanke på innføring av nettbasert løysing for inn- og utmelding.
 
Løysinga gjev brukaren dokumentasjon på dei elektroniske handlingane gjennom attestar som ein kan lagre eller skrive ut. Samstundes blir det sendt melding til det aktuelle soknet om dei innmeldingane og utmeldingane som er gjort gjennom id-porten. Den tekniske tryggleiken rundt id-porten tilfredsstiller krava til trygg handsaming av personsensitive opplysningar.
 
Den nye løysinga er eit supplement til andre måtar å melde seg inn i eller ut av kyrkja på. Dette vil seie at folk framleis kan sende førespurnad om utmelding til det lokale kyrkjelydskontoret, og desse blir handsama på same måte som tidlegare.  
 
Du finn innlogginga til id-porten her: kyrkja.no/medlem


gsfv
Gåver til dei som har alt - og dei som ikkje har det.

https://gaversomforandrerverden.no/

Les meir »
 
konfirmantar_ved_kyrkje.jpg
Påmelding til konfirmasjon

Her kan du melde deg på til konfirmasjon i Gaular i 2018.
Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner.
Velkomen som konfirmant!

https://minkirkeside.no/gaular/


Les meir »
Ragnhild_Stav.JPG
Velkomen til ny diakonimedarbeidar Ragnhild Stav

Etter at Kåre Fauske gjekk av med pensjon etter mange år som soknediakon i Gaular, har kyrkjelyden tilsett Ragnhild Stav i stillinga.

Her kan du lese litt om Ragnhild.


Les meir »
Kirkens-SOStlf
Kirkens SOS har fått nytt telefonnummer

Frå og med 3. mars er det nye nummeret 22 40 00 40.

Denne endringa har vi gjort for at dei som treng Kirkens SOS skal sleppe å tenke på telefonkostnadene. Med det nye nummeret vert samtaleprisen det ein samtale til ein vanleg fasttelefon kostar. For mange betyr det at samtalen vert gratis, medan andre må betale litt. Prisen er avhengig av telefonabonnementet til den enkelte. Det kan koste ein del å ringe, - men det skal ikkje koste mykje i kroner og øre.

Les meir »

 
Kontaktinfo

Gaular kyrkjekontor
Førdevegen 12
6973 Sande i Sunnfjord

tlf: 57 71 63 33

Vanleg kontortid:
mandag-fredag
kl.08.00 - kl.15.30

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no