Kalender
26 Januar
11:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
02 Februar
11:00 Gudsteneste, Bygstad kyrkje
09 Februar
11:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje
15:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
23 Februar
11:00 Gudsteneste, Bygstad kyrkje
26 Februar
19:00 Gudsteneste i Bygstad Kyrkje
01 Mars
11:00 Gudsteneste, Sande kyrkje
04 Mars
18:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
19:00 Gudsteneste i Sande Kyrkje
08 Mars
11:00 Gudsteneste, Viksdalen kyrkje

 

Velkomen til nettsidene våre!
Skjema for dåp finn du her
Skjema for vigsel finn du her.
Følg oss gjerne på Facebook!
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Nytt år, nytt fellesråd!

No går vi inn i ein overgangsperiode, då det vil ta litt tid før alt kjem på plass.
Sentralbord for Sunnfjord kyrkjelege fellesråd: 57828180
Sokneprest i Gaular: 95100916

Vi får òg nye epostadresser, som vil bli kunngjort her.

Etter kvart blir det nye nettsider på kyrkja.no/sunnfjord og kyrkja.no/gaular.
Gaular sokn vil framleis vere Gaular sokn, men det kyrkjelege fellesrådet er no for heile Sunnfjord kommune og kyrkjeverje Inger Hageberg Øvrebø har kontorplass i Førde.
Det vil framleis vere kyrkjekontor på Sandevegen 129, og Frode, Magna, Ragnhild, Kjell Ivar og Joy vil vere å treffe her.
Du kan framleis følgje oss på www.facebook.com/Gaular.kyrkja.no/

Godt nytt år frå oss på Gaular kyrkjekontor!
Set av datoen!

Samling for 2-åringar
born fødde i 2017
laurdag 18. januar på kyrkjelydshuset

Tårngenthelga
born fødde i 2011
laurdag 25. og søndag 26. januar
Det vert samling på laurdag der vi har mykje kjekt på programmet. Det heile vert avslutta med gudsteneste søndag kl.11.00. Ein må vere med på laurdagen for å kunne delta på gudstenesta.

Bibelutdeling
born fødde i 2009 (2007, 2008 & 2009 i Viksdalen)
Bygstad kyrkje søndag 2. februar kl.11.00
Viksdalen kyrkje søndag 9. februar kl.11.00
Sande kyrkje søndag 9 februar kl.15.00

Velkomen!

Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Livets_tre_ElisabethMoseng.jpg
Føremiddagstreff i Viksdalen

• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år

PÅ VIKSDALEN BYGDETUN  
KLOKKA 11.30 – 13.00

• 16. januar 
•  5. mars  
•  2. april  
•  7. mai

Hjarteleg velkomen!

Arr: DNK/Søndagsskuleforbundet ved Ragnhild, Eva og Oddny
VELKOMMEN til babysong!

Babysong er eit tilbod for dei minste borna saman med foreldre der vi legg vekt på song og sosialt samvær. Vi samlast annakvar tysdag i skuleåret, og opningstida er kl. 10.30 -13.30 med program frå kl. 11.00.
Vi stiller med lunsj, og ein betalar 20kr kontant eller med Vipps.

Datoar våren 2020
06. januar
13. januar
03. februar
10. februar (endra)
02. mars
16. mars (på helsetunet?)
30. mars
06. april 
20. april 
11. mai 
Babysang-symbol.png
250px-Den_norske_kirkes_vapen.svg.png
Nye gravplassvedtekter

Når fire fellesråd blir slått saman til eit, er det mykje som må på plass. Her kan du lese gravplassvedtektene for Sunnfjord kyrkjeleg fellesråd.

Gravplassvedtekene.

Bygstad kyrkje
Velkomen til julekonsert!

Årets julekonsertar vert:

Bygstad kyrkje måndag 16. desember kl.19.00. 
Medverkande: Bygstad brass, Bygstad barnerøyster, Elias Bartel, Marie Skadal m.fl.

Sande kyrkje tysdag 17. desember kl.19.00. 
Medverkande: Sande blandakor, Sande skulemusikk, Maja Aarberg, Hilde Tolo, Beate Kjølstad og Bygstad brass.

Viksdalen kyrkje søndag 22. desember kl.20.00. 
Medverkande: Viksdalskoret m/solistar, Maja Aarberg og Viksdalen barnekor.

Hjerteleg velkomen til ein fin musikalsk førjulsstund i kyrkja!
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Velkomen til føremiddagstreffi Viksdalen!

Torsdag 7. november i Viksdalen bygdetun
Kl.11.30-13.00


• Møteplass for foreldre og born
• Sosialt samvær og frie aktivitetar / leikar
• Samlingsstund med bibelforteljing
• Matpause med eigen nistepakke
• Medlemspengar: 50 kroner per år (Vipps #514877)

Velkomen!
Ragnhild, Margit og Eva
Babysang-symbol.png
Babysong

Babysong er eit tilbod for dei minste borna saman med foreldre der vi legg vekt på song og sosialt samvær. Vi samlast annakvar tysdag i skuleåret, og opningstida er kl. 10.30 -13.30 med program frå kl. 11.00.
Vi stiller med lunsj, og ein betalar 20kr kontant eller med Vipps.

VELKOMMEN til babysong!

Datoar hausten 2019
17. september
1. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november 
10. desember
 
Sande kyrkje
Jul + gudsteneste = sant!

På julaftan i Gaular kan du vere med på gudsteneste følgjande stader:

Gaular bygdeheim kl.11.00
Sande kyrkje kl.13.00
Viksdalen kyrkje kl.13.00
Bygstad kyrkje kl.15.00

1. juledag er det gudsteneste i Viksdalen kyrkje kl.13.00.

Høyr juleevangeliet enkelt gjenfortalt av Anne Kristin Aasmundtveit her: https://www.facebook.com/Bibelselskapet/videos/1905594209470482/

Heile juleevangeliet finner du i Lukas 2.
Bibel.no

Vi ønskjer alle ei velsigna julehøgtid.
Babettes_Facebook_topp_3.jpg
Babettes gjestebod til Sande kyrkje

Denne vakre monologen med Ragnhild Gudbrandsen kjem til Sande kyrkje 8. november!
Framsyninga gjorde stor suksess i fjor haust på kyrkjeturné i Hordaland. I november vert dei ein ny runde, denne gongen med turné i Sogn og Fjordane.

Karen Blixens novelle Babettes gjestebod er kjend som ei forteljing om menneskeleg toleranse. Denne sanselege historia fortel om ein raus kjærleik til livet og medmenneska og den set vårt syn om utanforskap i eit granskande lys. Stoffet har ein opnande kvalitet som stimulerer til refleksjon og glede. 

Vi trur at mange vil oppleve denne framsyninga i dei vakre kyrkjeromma igjen, 
I sommar vart framsyninga spelt  under Olavfest i Trondheim med fullsett kyrkje og mange rørande og inderlege tilbakemeldingar. 

Det har også komme flotte teatermeldingar i pressen!
Dag og Tid: «Vakker teatermonolog. Stemningsfull framsyning av evig aktuell klassikar».

Norsk Shakespearetidskrift: «Babettes gjestebud klang som er vakker salme» .. «Gudbrandsen spiller med behersket mimikk, kroppspråk, sang og stemme, og skiller de ulike karakterene godt fra hverandre med sin skuespillerkunst. Noen ganger var det som om karakterene stod på kirkegulvet samtidig, som kommer av Gudbrandsens gode skuespillerferdigheter».

Vi har ønska oss å spele denne framsyninga i kyrkjene. Frå vår ståstad utgjer desse romma ei særleg eigna ramme for å samlast om beretninga om Babette, som etter å ha vore prisgjeve andre si barmhjertigheit etter eit langt liv på flukt, får høve til å gje tilbake. Ho vinn i det store lotteriet og i staden for å gripe sjansen til å få eit liv i fridom og komfort, legg ho alle sine ressursar i å gje. Gjennom sin matkunst, sin dedikasjon og dei midlane som uventa tilkjem henne, steller ho i stand eit gjestebod som overgår all fantasi. Hennar løn er gjestane si nyting og forløysing. Det å gjere det gode for kvarandre og gje av dei gåvene ein har oppsummerar hennar oppleving av meining i livet.
Stig Amdam har regi på denne inderlege monologframsyninga.

Bill.pris kr 250.
Kjøp billett på førehand på nett og du er sikra plass!
https://www.detvestnorsketeateret.no/pa-scenen/babettes-gjestebod/


Varigheit: 1 time og 10 min.
SKLH_basar_mini.jpg
Kyrkjelydshusbasaren

Den årlege kyrkjelydshusbasaren er sundag 27. oktober etter gudstenesta som er kl.15.00.
Der blir det mat og drikke, åresal mm.
Vi tek med takk imot gevinstar, som du kan levere på kyrkjekontoret alle vekedagar.
Alle er velkomne!
 
Kontaktinfo
Gaular kyrkjekontor
Sandevegen 129
6973 Sande i Sunnfjord

Sentralbord: 57828180
Sokneprest i Gaular: 95100916
Kyrkjesekreter i Gaular: 48995814
Diakonimedarbeidar: 90967627

www.facebook.com/Gaular.kyrkja.no 

Fast kontortid:
torsdag kl.09.00 - kl.15.00
men det er vanlegvis folk på kontoret dei andre dagane.

Betaling kyrkjeblad:
i Gaular kr 225,-
utanbygds kr 250,-
bankkonto: 3760.09.08376 

Vippsnummer:
Bygstad kyrkje i Gaular #511609 
Hestad kapell i Gaular DNK #511611 
Sande kyrkje i Gaular #511605 
Viksdalen kyrkje i Gaular #511608 
Sande kyrkjelydshus i Gaular #541748 
Kyrkjeblad i Gaular #512812 
Babysong i Gaular #513486 
Sande ungdomsklubb i Gaular #511592
Viksdalen føremiddagstreff #514877

Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Størst av alt
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Copyright © 2015 Gaular sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no